Hp angel espinosa 01Hp angel espinosa 01
Hp angel espinosa 02Hp angel espinosa 02
Hp angel espinosa 06Hp angel espinosa 06
Hp angel espinosa 07Hp angel espinosa 07
Hp angel espinosa 08Hp angel espinosa 08

Proyecto realizado en gyro: junto a Carolina Comas y Anita Dinamita. Fotografía por Víctor Espinosa

[unex_ce_button id="content_rzdr78507,column_content_dgxag5uar" button_text_color="#ffffff" button_font="bold" button_font_size="22px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="1px" button_bg_color="#f6c65b" button_padding="15px 80px 15px 80px" button_border_width="0px" button_border_color="" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="1px" button_bg_hover_color="#1825aa" button_border_hover_color="" button_link="http://angelespinosa.com/work/mateoco" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]Proyecto anterior[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_rzdr78507,column_content_15baociks" button_text_color="#ffffff" button_font="bold" button_font_size="22px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="1px" button_bg_color="#f6c65b" button_padding="15px 70px 15px 70px" button_border_width="0px" button_border_color="" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="1px" button_bg_hover_color="#1825aa" button_border_hover_color="" button_link="www.angelespinosa.es/portfolio" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]Vuelve al portfolio[/ce_button]
[unex_ce_button id="content_rzdr78507,column_content_y2gjsza3i" button_text_color="#ffffff" button_font="bold" button_font_size="22px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="1px" button_bg_color="#f6c65b" button_padding="15px 70px 15px 70px" button_border_width="0px" button_border_color="" button_border_radius="0px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="1px" button_bg_hover_color="#1825aa" button_border_hover_color="#000000" button_link="http://angelespinosa.com/work/ana-y-angel" button_link_type="url" button_link_target="_self" has_container="" in_column="1"]Proyecto siguiente[/ce_button]